Dominikanie

 

 

Zakon Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum - OP), powstał na początku XIII wieku w południowej Francji, pierwszy klasztor założony został w 1215 roku w Tuluzie. Jego założycielem był Hiszpan, św. Dominik de Guzman (ok. 1172 - 1221), kanonik katedry w Osmie, od którego imienia zakon wziął swoją dzisiejszą nazwę. W 1216 roku papież Honoriusz III zatwierdził nowy zakon, w oparciu o regułę św. Augustyna. Dominik kanonizowany został w 1234 roku i pochowany w kościele kaznodziejskim w Bolonii (więcej o św. Dominiku tu www.dominikanie.pl/swiety_dominik.php)
Klasztory powstawały niemal zawsze w samych centrach miast i utrzymywały się z datków wiernych, stąd Dominikanie, podobnie jak i Franciszkanie, nazywani byli zakonem żebraczym lub mendykanckim. Szczególnym powołaniem zakonników było kaznodziejstwo, oparte na solidnym przygotowaniu teologicznym, zwłaszcza pośród heretyckich wspólnot katarów, waldensów i albigensów. Między innymi dlatego papież Grzegorz IX w 1231 roku przekazał w ręce Dominikanów, powołany kilkanaście lat wcześniej, urząd inkwizycji, który sprawowali do końca średniowiecza.

 

św. Dominik


św. Dominik specjalny nacisk położył na duchowe, teologiczne i filozoficzne przygotowanie zakonników do pracy duszpasterskiej. Kluczową rolę odgrywać miał jednak nade wszystko dobry przykład własnego życia, zwłaszcza wobec osób krytycznie, czy też wrogo ustosunkowanych do duchowieństwa i Kościoła. Dzięki gruntownemu wykształceniu Dominikanie wnieśli istotny wkład w rozwój średniowiecznych uniwersytetów, zwłaszcza w Paryżu, Bolonii i Padwie. Wśród członków zgromadzenia było wielu wybitnych teologów i filozofów, między innymi św. Albert Wielki i twórca scholastyki św. Tomasz z Akwinu. Twórcą Złotej Legendy, najpoczytniejszego dzieła hagiograficznego w wiekach średnich, był dominikanin Jakub de Voragine. Zakon odegrał także wielką rolę w kształtowaniu duchowego oblicza późnego średniowiecza, czego najlepszym przykładem była działalność mistyków nadreńskich, Jana Taulera, Henryka Suzona i Mistrza Ekharta. Z zakonu kaznodziejskiego pochodził także wybitny malarz wczesnego renesansu, Fra Angelico, późniejszy błogosławiony i od 1987 roku patron artystów. Spośród żeńskiej kontemplacyjnej gałęzi zakonu, powstałej także na początku XIII wieku, pochodzi między innymi, wielka mistyczka św. Katarzyna ze Sieny. Polecamy także do przeczytania legendy dominikańskie www.dominikanie.pl/legendy.php

 

 

 

Audycja i filmy o św. Dominiku

 

Obecnie na całym świecie Zakon Kaznodziejski podzielony jest na 50 prowincji, liczy sobie około 7,5 tysiąca kapłanów i braci kooperatorów, na czele z rezydującym w Rzymie, przy kościele Santa Sabina generałem, którym jest Francuz o. Bruno Cadoré OP. Również w Rzymie Dominikanie posiadają i prowadzą znany i ceniony uniwersytet papieski Angelicum, którego rektorem był do niedawna o. Władysław Kaczyński OP.

 

św. Jacek
Do Polski pierwsi Dominikanie, pod przewodnictwem św. Jacka, przybyli z Rzymu, w 1220 roku, na zaproszenie biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Najstarszy macierzysty klasztor, pod wezwaniem św. Trójcy założony został w Krakowie (1222) i istnieje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Kolejne placówki powstały między innymi we Wrocławiu (1226), Sandomierzu (1226), Gdańsku (1227) i Poznaniu (1243). Pierwszym prowincjałem obejmującej wszystkie polskie klasztory nowej prowincji został Gerard z Wrocławia. Do końca XVII stulecia na terenie całej Rzeczpospolitej istniało 45 klasztorów, nie tylko w dużych miastach ale i na prowincji.

 

Więcej o św. Jacku

 

Polska Prowincja Dominikanów, z siedzibą w Warszawie w klasztorze na Freta, liczy ponad 400 zakonników i posiada 18 klasztorów (w tym 3 za granicą). Na jej czele stoi Prowincjał, którym jest obecnie o. Krzysztof Popławski OP. Zakonnicy zajmują się przede wszystkim działalnością duszpasterską, rekolekcyjną i naukową, a zwłaszcza prowadzeniem duszpasterstw akademickich i młodzieżowych. serwis internetowy Polskiej Prowincji Dominikanów www.dominikanie.pl

 

 

 

Duszpasterstwo Powołań Polskiej Prowincji Dominikanów

 

 

 
W niedziele:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (rodzinna), 12.30, 14.00 (chrzty), 18.00 (młodzieżowa), 19.15 (ostatniej szansy)

W dni powszednie:
6.30, 7.00, 8.00, 18.00 (konwentualna)

(W soboty msza św. o godz. 18.00 z formularza niedzielnego)

Różaniec
od poniedziałku do soboty o godz. 17.30

Adoracja NS
od poniedziałku do soboty od 17.00 do 18.00

 

 

więcej

 
W niedziele:
15 minut przed każdą Mszą św.

W dni powszednie:
Rano podczas każdej Mszy św.
Wieczorem od 17.00 do 18.15


więcej

 

 

 

 

Copyright © Dominikanie Jarosław

Klasztor oo. Dominikanów
ul. Dominikańska 25, 37-500 Jarosław
tel: 016 624 55 25
e-mail: jaroslaw@dominikanie.pl
Instalacja:
Bagner.info
Redaktor:
Marcin Mituś